درماده 19قانون کارشناسان رسمی دادگستری چنین می خوانیم

اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.»

هماگونه که ملاحظه می فرمایید ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری  دو ویژگی مهم برای نظریه کارشناسی تعریف نموده است

 

1 - مستدل باشد

2 -  صریح باشد

 

 در معنی مستدل چنین آورده اند ، دلیل آورده شده ،اثبات کرده با دلیل وبرهان

به جرئت میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظرکارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظر کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازد

ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی دلیل را اینگونه تعریف مینماید که دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد منمایند» با این تعریف که در قانون آمده قابل استنباط است که در واقع اینکه نظر کارشناس با ید مستدل باشد یا به عبارت دیگر اثبات کرده با دلیل باشد یعنی نظر کارشناسی وی مبتنی براموری باشد که درواقع آن امور دلایلی باشند که هم مثبتّ استنتاج نظر کارشناسی از پردازش آنچه که در راستای اجرای قراربه دست آورده، باشند ونیز محملی دردفاع از نظرکارشناسی وی در صورت وم قرارگیرندو در واقع آنچه که از مجموعه تعاریفی که از دلیل در متون مختلف آمده اینگونه استنباط میگرددکه دلیل در واقع باید کاشف از امری قطعی باشد به همین لحاظ است که با توجه به اهمیتی که نظرات کارشناسی در تصمیم گیری های قضایی دارند لذا این نظرات کارشناسی باید مستدل بوده واین مستدل بودن، برای مقام قضایی کاشف از قطعی بودن آنچه که کارشناس به آن رسیده باشد تا در تصمیم گیری خود اقناع وجدان ونیز به علم لازم که موردنیاز است برسد

 

کارشناس غلامرضا بخارایی


مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: کارشناسی ,مستدل ,دلیل ,کارشناس ,رسمی ,واقع ,نظرات کارشناسی ,تصمیم گیری ,مستدل بودن ,مستدل باشد ,کارشناسی باید
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پژوهش سرای خوارزمی کنگاور روزمرگی های یک دختر دامنه شاهین ***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.*** به دنیای تفگهای پی سی پی خوش آمدید mroman.ir اینجا؛ دنیای من کانال کنکور 98 شرکت فنی مهندسی آسانسور و پله برقی آساکو _ امین سپاهان زاینده رود نوشته های آرتادخت